Αυλή

29 Αυγούστου 2018
Μια εφήμερη διαδραστική εγκατάσταση στο Βωλάξ, Τήνος

Λιλή Χασιώτη εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές
επιπτώσεις που έχει η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην
καθημερινή μας ζωή. Καθώς αυτές οι εξελίξεις συνδυάζονται με το
περιβάλλον μας δημιουργώντας ένα Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of
Things), η Λιλή εστιάζει στις καλλιτεχνικές, αισθητικές και ηθικές
ανησυχίες που προκύπτουν σε αυτά τα ψηφιακά εγχυμένα περιβάλλοντα. Η
δουλειά της Λιλής είναι προσωρινή ή εφήμερη, βάζοντας στο προσκήνιο
την ανθρώπινη παρουσία και ζητώντας αλληλεπίδραση προκειμένου να
ολοκληρωθεί το κάθε κομμάτι.

Τα έργα της είναι μέρος της συλλογής του Royal Scottish Academy και
βρίσκονται τώρα σε έκθεση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της
Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις διεθνώς